Επίσημος Αντιπρόσωπος των προγραμμάτων της ZWSOFT

στην Ελλάδα και την Κύπρο από το 2009

Πληροφορίες

Downloads

 

Δημήτρης Εξαρχόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΔΜΣ DIC MSc

 

Email:

 zwcadcomgr @ gmail.com

zwcad @ zwcad.com.gr

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

69 33 44 55 04 (Vodafone)

693 093 4567 (Wind)

Fax: 211 8000 522

Voice: 211 8000 722

 

 

Σύνδεσμοι Προγραμμάτων*

ZWCAD 2018 32bit SP2

ZWCAD 2018 64bit SP2

ZWCAD 2018 Mechanical 32bit SP1

ZWCAD 2018 Mechanical 64bit SP1

ZWCAD 2018 Architecture 32bit SP1

ZWCAD 2018 Architecture 64bit SP1

CADprofi 2018

Σύνδεσμοι Βοηθημάτων

Φόρμα Αγοράς ZWCAD

Οδηγός Εγκατάστασης ZWCAD

Εγχειρίδιο Χρήσης ZWCAD

Εγχειρίδιο Χρήσης CADprofi

Παράδειγμα CADprofi HVAC&Piping

CADprofi freeware κλπ

 

(*)Τα προγράμματα είναι πλήρως λειτουργικά για ένα μήνα

Παρουσιάσεις Προγραμμάτων

 

Παρουσίαση ZWCAD 2018

Παρουσίαση ZWCAD 2018 Mechanical

Παρουσίαση CADprofi 2018

 

 

Order
NAME
MOBILE NUMBER

 

 

 

 

 

ZWCADcomGR © Ιούνιος 2018